månadsarkiv: juni 2014

Försommar

Mitt i den ljuvliga försommargrönskan testcyklade jag en tur till, och i omgivningarna av, Skattungbyn. Naturen skiftade mellan grönskande ängar, blommande äppelträd, växande ungtallar, storslagna myrmarker, gammal granskog, brusande älv och allt annat däremellan.

Utsikt

Utsikt

Oreälven

Oreälven

Näsudden

Näsudden